Biên giới học thuật
0 k thích

Mình có mua bên hshop 1 kit arduino WiFi R3 + ATmega328P  + ESP8266 (như hình đính kèm).

Sau khi nạp xong thì console báo như vầy:

Wrote 266976 bytes (194572 compressed) at 0x00000000 in 17.3 seconds (effective 123.5 kbit/s)...

Hash of data verified.

Leaving...

Hard resetting via RTS pin...

Đọc trong serial monitor thì ko thấy tín hiệu gì cả.

Trong khi ấy nếu đọc từ 1 con khác (Esp32) của bạn mình thì có tín hiệu từ serial.

Nhờ các cao nhân chỉ giáo giúp ạ. Thanks

đã hỏi trong arduino bởi (120 điểm)

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

Chào mừng đến với Ask iNut, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
23 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
149 thành viên