Biên giới học thuật
0 k thích

Hiện tại mình đang thử giao tiếp giữa arduino (wemos D1 mini) và node js socketio server. 

Để kết nối với sever mình dùng thư viện WebSocketsClient của Links2004
Khi giao tiếp thì message nhận được ở client là: 42["led-change","{\"pin\":6,\"status\":false}"]
Mình đã bỏ pẩm 42 ở đầu chuỗi và tiến hành deserializeJson nhưng gặp lỗi invalidInput.
Không biết m.n đã ai từng gặp vấn đề này chưa ạ? có thể cho mình xin keyword hoặc hướng dẫn về vấn đề này được không?

đã hỏi trong arduino bởi (120 điểm)

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

Chào mừng đến với Ask iNut, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
23 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
149 thành viên