Biên giới học thuật

Thành viên Tran_Tu

Thành viên trong: 1 năm (từ ngày 19 tháng 12 năm 2018)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của Tran_Tu

Điểm: 240 điểm (hạng #3)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 1
Bình luận: 1
Đã thích : 2 câu hỏi, 3 trả lời
Đã đánh giá: 4 thích, 1 k thích
Đã nhận: 2 thích, 0 k thích

Tường của Tran_Tu

24 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
150 thành viên