Biên giới học thuật

Thành viên concoss

Thành viên trong: 1 năm (từ ngày 15 tháng 3 năm 2019)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của concoss

Điểm: 180 điểm (hạng #8)
Câu hỏi: 2
Trả lời: 1
Bình luận: 0
Đã thích : 0 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 0 thích, 0 k thích

Tường của concoss

24 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
330 thành viên