Biên giới học thuật

Thành viên jonnykhoai

Thành viên trong: 1 tuần (từ ngày 14 tháng 5)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của jonnykhoai

Điểm: 120 điểm (hạng #13)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 0 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 0 thích, 0 k thích

Tường của jonnykhoai

25 câu hỏi
14 trả lời
6 bình luận
122 thành viên