Biên giới học thuật

Thành viên ksp

Thành viên trong: 2 năm (từ ngày 13 tháng 12 năm 2018)
Loại: Quản trị viên
Những quyền đặc biệt: Chọn lại thể loại cho câu hỏi
Sửa câu hỏi
Sửa câu trả lời
Sửa bình luận
Sửa bài viết không cho ai biết
Đóng câu hỏi
Chọn câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi
Xem địa chỉ IP của bài viết nặc danh
Ai đã đánh giá hoặc báo cáo vi phạm bài này
Chấp nhận hoặc bỏ qua bài viết
Ẩn hoặc hiện bài viết
Xóa bài viết ẩn
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Họ và tên: Ngô Huỳnh Ngọc Khánh
Địa chỉ: Phòng 114A, Khu Công nghệ phần mềm, ĐHQGHCM, Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM
Website: http://arduino.vn/ksp
Thông tin:

Hoạt động của ksp

Điểm: 1,050 điểm (hạng #1)
Câu hỏi: 0
Trả lời: 11 (1 câu trả lời hay nhất)
Bình luận: 7
Đã thích : 7 câu hỏi, 4 trả lời
Đã đánh giá: 7 thích, 4 k thích
Đã nhận: 5 thích, 0 k thích

Tường của ksp

Tôi yêu Arduino và sẽ chia sẻ mọi điều tôi biết về nó để giúp cộng đồng Arduino Việt Nam ngày càng phát triển và vững mạnh
ngày 20 tháng 12 năm 2018 bởi ksp
24 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
330 thành viên