Biên giới học thuật

Thành viên phudv

Thành viên trong: 4 tháng (từ ngày 19 tháng 12 năm 2018)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của phudv

Điểm: 260 điểm (hạng #2)
Câu hỏi: 1 (đã chọn 1 câu trả lời hay nhất)
Trả lời: 1
Bình luận: 0
Đã thích : 0 câu hỏi, 2 trả lời
Đã đánh giá: 1 thích, 1 k thích
Đã nhận: 5 thích, 1 k thích

Tường của phudv

23 câu hỏi
13 trả lời
5 bình luận
102 thành viên