Biên giới học thuật

Thành viên trongthan210

Thành viên trong: 7 tháng (từ ngày 19 tháng 12 năm 2018)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của trongthan210

Điểm: 100 điểm (hạng #25)
Câu hỏi: 0
Trả lời: 1
Bình luận: 0
Đã thích : 1 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 1 k thích
Đã nhận: 0 thích, 3 k thích

Tường của trongthan210

22 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
140 thành viên