Biên giới học thuật

Thành viên vtdat15101999

Thành viên trong: 1 năm (từ ngày 19 tháng 12 năm 2018)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của vtdat15101999

Điểm: 190 điểm (hạng #5)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 1
Bình luận: 0
Đã thích : 0 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 2 thích, 0 k thích

Tường của vtdat15101999

23 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
149 thành viên