Biên giới học thuật
+1 thích
Xin chào mọi người, em được giao bài tập lớn có nội dung như sau:

- Nhận dữ liệu độ nghiêng bằng cảm biến ADXL345

- Đưa dữ liệu từ ADXL345 vào Arduino thông qua giao tiếp I2C / SPI

- FFT dữ liệu này trên Arduino và gửi dữ liệu sau FFT tới ESP8266 qua UART

- ESP8266 đưa dữ liệu sau FFT lên server NodeJS

Về nhận dữ liệu từ ADX345 -> Arduino bằng I2C em đã có code từ video này:

https://www.youtube.com/watch?v=_93mfr6NI_o

Nhưng em chưa hiểu lắm, các bác giải thích giúp em các đoạn code được không ạ?
đã hỏi trong arduino bởi (130 điểm)

1 Câu trả lời

0 k thích
Bạn đọc cảm biến bằng Arduino sử dụng thư viện đó rồi dùng iNut cảm biến để đưa dữ liệu lên internet.
trả lời bởi (1.1k điểm)
Chào mừng đến với Ask iNut, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
23 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
149 thành viên