Biên giới học thuật
0 k thích
Mình đang làm đồ án 1 con robot do line kèm tránh vật cản.Ai giúp mình viết code được không.Mình sẽ hậu đãi.
đã hỏi trong arduino bởi (120 điểm)

1 Câu trả lời

0 k thích
mình nghĩ là khi bạn đã có 2 đoạn chương trình thì nên xem cái gì được ưu tiên trước, có lẽ là phần tránh vật cản sẽ được ưu tiên hơn. Khi đó bạn thiết lập khoảng cách né vật cản là bao nhiêu và kích hoạt biến nhận biết là đang có vật cản, lúc này nó sẽ bỏ đoạn chương trình của dò line để chuyển qua tránh vật cản.
trả lời bởi (180 điểm)
Bạn có thể chỉ mình được không
Chào mừng đến với Ask iNut, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
23 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
149 thành viên